Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2019 : 478
 • Nguyễn Thị Kim Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0939531246
  • Email:
   nguyenthikimloan246@ gmail.com
 • Kiêm Thị Sóc KHa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0357192083
  • Email:
   kiemthisockha@gmail.com
 • Lý Thị Hồng Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0339625417
  • Email:
   loanly1992@gmail.com
 • Kiem Thi Soc Kha
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Cao đang mam non
  • Điện thoại:
   0357192083
  • Email:
   kiemthisockha@gmail.com
 • Bà Nguyễn Thị Kim Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0939531246
  • Email:
   nguyenthikimloan246@gmail.com